وب سایت شرکت داروسازی فندا/صفحه تماس با مدیران | تماس با مدیران
صفحه اخبار

ردیف سمت نام مدیر آدرس ایمیل تلفن تماس مستقیم
1   مدیر عامل  آقای دکتر ناصر عمادی CEO@fandapharma.ir 37775694 026 98+ داخلی 112
2   مسئول فنی  خانم  دکتر حدیدی AP@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 110
3   مدیر عملیات  آقای مهندس مجید مطیعی نیا Plantmanager@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 103
4   مدیر IT   آقای مهندس وحید حاجی نسب IT@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 122
5   مدير آزمايشگاههای کنترل کيفيت   خانم دکتر آیدا نصیرزاده QC@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 123
6   مدیر مالی   آقای حمید رضا میرزایی Finance@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 133
7   مدیر فروش   خانم دکتر الهام پور رجب Sales1@fandapharma.ir 86046315 021 98+ داخلی 1
8   مدیر مالی   خانم دکتر منیره بابایی Finance@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 114
9  مدیربازرگانی خارجی   آقای مهندس محمود رضایی Commerc@fandapharma.ir 86046315 021 98+ داخلی 105
10   مدیر فنی مهندسی  آقای مهندس پیمان قهرمانی Technical@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 139
11   مدیر برنامه ریزی انبارها  آقای مهندس سعید خدا کرم Planning@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 115
12  مسئول بازرگانی داخلی  آقای مهندس غلامی Commercial@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 125
13   مدیر تضمین کیفیت   ----------------------- QA@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 112
14   مدیر تحقیقات   ----------------------- Research@fandapharma.ir 37775694 026 98+ داخلی 112
15   مدیرمنابع انسانی   ----------------------- HRM@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 120
پنل تغییر حالت
  • آبی
  • زرد

  • تک برگ